en küçük pozitif tam sayı

rakamların, sayıların, sayı sistemlerinin, analitik geometrinin, vektörlerin, kartezyen koordinat sisteminin, öklid düzleminin, öklid uzayının, yazılımsal kodlamanın, tekilliğin, yalnızlığın yani kısaca var olmanın ve sonraki tüm adımların atası.