kesin bir tanımı yoktur. yalnız, eğer orijinal haliyleyse ideolojinin tipik özellikleri vardır:

- bu entry editlenecektir -

- milliyetçilik ( ya da ırkçılık)
- korporatizm
- devlete bağlı tek sendika
- lider kültü
- sembolizmin aşırı kullanımı
- totaliterlik
- anti - demokrat, anti - liberal, anti - komünist anlayış
- savaşın yüceltilmesi
- basın sansürü
- fanatizm
- fütürizm

faşizmin bir sürü değişik versiyonu vardır, hatta aşırı başkalaşmış bir ideolojidir. klerikal faşizm vs. haller almıştır.

faşizmi andıran uygulamalara ise "faşizan" denir.

"faşist" kavramının hakaret amaçlı kullanılmasını da doğru bulmuyorum, bir ideoloji hakaret amacı güdemez
italyan faşizminin ve alman nazizminin yapıları ekonomik anlamda benzemekle beraber son derece farklı olan kısımları da çoktur.

edit 1: her diktatöryal rejim faşizm değildir. faşizm kavramının dillerde orospu olması insanlık açısından talihsiz bir durumdur.