bir çok mitte doğanın kurucularından olduğundan bahsedilen, eski çağlarda farklı türleri de bulunduğu ispatlanmış, bir çok inanışta bereket, doğurganlık, şans ve yiğitlik gibi kavramları tasvir eden bir hayvandır.

hafızası ve gözleri ile büyüleyici, irice bedeninin yanı sıra büyükçe kulakları ve dişleriyle etkileyici bir canlıdır.


 spoiler!
filler unutmaz!

bazı fillerin anneleri öldükten sonra üzüntüden öldüklerni duyduğumdan beri insanlardan daha çok seviyorum onları

sevmekten ziyade hayranlık benimkisi.