insanları kader mi ayırır

insanları insanlar ayırır bence

insan kendini ayırır kayırırsa kader buna sadece izleyici olabilir.

kadere inanır misin neo?

hayır.kaderimi yönlendiremediğimi düşünmeyi sevmiyorum

@cihan evet. fakat kendimiz belirleriz ve değiştiririz diyim. @lord yetişmeden önce verdiğim cevabı vermiş :))