sosyalizmden sonraki geçiş aşamasıdır. komünist devlet diye bir şey yoktur, çünkü komünizmde devlet yoktur. devlet sosyalizmde vardır.

tanım: komünizm (latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. sadece üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir.

komünizm şu devirde insanlar tarafından yanlış anlaşılıp devlet millet düşmanlığı olarak görülmekte