otıran diyor mor minder hetırlsrım oooo ççççç (anladımız sizz)