dilimize ingilizceden (negative) giren kelime ana kökeninde olumsuzluk durumlarını niteler.

ama her olumsuzluk durumunu kötüye yormamak gerekir.
mesela bu gün sonucu açıklanan covid-19 testim negatif.