bir ideolojidir.

özellikleri: diyalektik materyalizm, katı devletçilik, kollektivizm, anti - kapitalizm, anti - liberalizm, anti - faşizm, anti - nasyonalizm, totaliteryanizm, jakobenizm, enternasyonalizm

amacı: dünyanın komünizme geçmeden önceki basamağı (marksist literatüre göre*)

çeşitleri: marksist anlayıştan bağımsız sosyalist modeller ve sosyal adaletçi ideoloji tipleri de bulunmaktadır.

komünizmle ortak noktası: üretim araçlarının ortaklaşalığı

tanım: sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi teori.

sosyalizm ile aynı şeydir. hiyerarşiye karşı çıkar